Ruční pumpy s odbornou montáží u vás doma

Novinky

Jak změřit studnu?
Jak změřit studnu?

Při nákupu v našem e-shopu se můžete dostat do situace, kdy pro výběr určitého produktu potřebujete znát parametry vaší studny. Nikdy se neopírejte o informace, které vám někdo kdysi řekl a vy si je asi pamatujete. Vždy studnu přesně změřte, je to snadné!!!

Jak postupovat při měření hloubky studny?

Jakkoliv se může zdát měření laserem přesné, není tomu tak. Určitě laser k měření hloubky studny nikdy nepoužívejte. Paprsek se ve vodě láme a naměříte nesmyslná čísla.

Nejsnadnější měření je s použitím pásma příp. delšího svinovacího metru:

 • na konec pásma zároveň s nulou dobře upevněte (např. elektrikářskými stahovacími páskami) těžší předmět cca 200 - 300 g (my např. používáme ocelovou karabinu),
 • spusťte pásmo do studny a u hladiny zpomalte,
 • pomalu sjeďte níže, dokud se předmět nedotkne hladiny a vytvoří se kola,
 • zastavte a zaznamenejte si naměřenou hodnotu u horní hrany studny (místo pod poklopem),
 • sjeďte níže, dokud se předmět nedotkne dna (pásmo se prověsí),
 • trochu potáhněte a zase spusťte a dno ucítíte,
 • zaznamenejte si naměřenou hodnotu u horní hrany studny (místo pod poklopem) = hloubka studny,
 • od hloubky studny odečtěte naměřenou hodnotu po hladinu = výška vodního sloupce.

Obdobně k měření můžete použít dostatečně silný provázek:

 • místo naměřených hodnot si na provázku dělejte značky nebo uzly (jeden u hladiny a druhý u dna),
 • po vytažení provázku ze studny změřte metrem vzdálenost od začátku provázku až po vzdálenější uzel = hloubka studny,
 • následně změřte vzdálenost mezi oběma uzly = výška vodního sloupce.
Číst článek
Jak vybrat ruční pumpu?
Jak vybrat ruční pumpu?

Stojanové (ruční) čerpadlo nebo také ruční pumpa je i v době plné elektroniky a automatických systémů s velkou oblibou využívána k čerpání vody ze studní nejen v oblastech bez elektrické energie - u chat, chalup, na zahrádkách, ale i u rodinných domů, kde pokrývá především drobnou potřebu vody na zahradě a zároveň plní funkci záložního čerpadla pro dodávku vody v případě výpadku elektrického proudu.

Jak vybrat ruční pumpu?

Podle nasávacích schopností rozlišujeme dva typy stojanových čerpadel:

   • s integrovaným pracovním válcem v těle pumpy - sací schopnost do 7 m hl.,
   • s externím pracovním válcem umístěným na výtlačném potrubí - sací schopnost do 30 m hl.

Jak lze z předchozího usuzovat, poloha pracovního válce je při výběru ruční pumpy rozhodující. Pracovní válec je hnacím ústrojím celé pumpy a pro bezvadný chod musí být umístěn vždy max. 7 m nad hladinou vody ve studni. Tak lze pumpou s externím pracovním válcem čerpat vodu až z hloubky 30 m.

I když je ve studni několik metrů vody, doporučujeme při volbě ručního čerpadla vždy počítat s možným poklesem hladiny vody až na její nejnižší možnou úroveň tj. 0,5 m nade dno studny. V této výšce je umístěn sací koš pumpy. Tímto bude zajištěna funkce pumpy i při minimálním množství vody ve studni např. v období dlouhodobého sucha.

Instalace a údržba stojanových čerpadel

Všeobecně odborné instalaci ručních pump není věnovaná dostatečná pozornost. Mnoho instalatérů nemá s montáží, především pump s externím pracovním válcem dostatečné zkušenosti a proto se do složité a náročné instalace neradi pouští. Ke vstupu do studny také často schází potřebné vybavení, chuť a odvaha a proto se často setkáváme s neodborně provedenou montáží a těmito závadami:

   • špatné nastavení chodu pístu v návaznosti na pohyb páky - píst naráží na klapku s přítěží nebo vrch pracovního válce - snižuje se životnost těchto dílů,
   • nedostatečné ukotvení pumpy k zákrytu studny - při použití se pumpa otáčí a různě naklání - manipulace je velmi nekomfortní,
   • schází těsnění mezi talířem pumpy a zákrytem studny - prostupem poklopu se tak do studny dostává povrchové znečištění - snadno dochází ke kontaminaci studny,
   • chybí odvodnění - hladinu vody ze stojanu pumpy a části potrubí není možné na zimu snížit do nezámrzné hloubky - zamrznutím vody pumpa praská.

Údržba ručního čerpadla nepředstavuje nic náročného. Ke správné funkci postačí občasné promazání čepů vahadla tukem. V zimním období je potřeba zamezit poškození čerpadla účinky mrazu odvodněním jeho vnitřního prostoru.

Mimo údržbu je nezbytná pravidelná prohlídka ukotvení pumpy, utěsnění prostupu a funkce odvodňovacího ventilu a případné nedostatky je nutné opravit nebo vyměnit. Tuto prohlídku je vhodné spojit s celkovou kontrolu studny, kterou je optimální provádět dvakrát do roka, vždy před zimním obdobím a po něm.

Požadavky normy k ručním čerpadlům

Dle závazných ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody, se jedná o následující požadavky:

   • k čerpání vody ze studny může být použito pouze čerpadel nebo jiných odběrných zařízení, které nepodléhají rozkladným změnám, nemohou nepříznivě ovlivnit jakost vody a pro použití ve styku s pitnou vodou jsou schváleny orgány hygienické služby,
   • osazení čerpacího zařízení musí být provedeno podle montážních pokynů výrobce a tak, aby při jeho provozu bylo vyloučeno znečišťování vody ve studni,
   • u studní vystrojených ruční pumpou nebo jiným zařízením s přímým výtokem vody, musí být zřízen vodotěsný odpad, odvádějící nevyužitou vyčerpanou vodu do vzdálenosti min. 5,0 m od studny,
   • ovládání ručního stojanové čerpadlo musí být z prostoru mimo studnu,
   • výtok ruční pumpy by měl přesahovat okraj krycí desky min. o 0,2 m,
   • ruční pumpa musí být zabezpečena proti zamrznutí odvodňovacím zařízením,
   • prostup potrubí krytem studny musí být zabezpečeny proti prosakování,
   • sací otvory ruční pumpy (koš) musí být v takové hloubce, aby bylo vyloučeno nasávání kalu ze dna studny:
    • u kopané (šachtové) studny min. 0,5 m nad povrchem štěrkové vrstvy na dně studny,
    • u vrtané (trubní) studny min. 0,5 m nad horním okrajem kalníku.
 
Číst článek
2 položek celkem